plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: czwartek, 01 luty 2018 - ZALEWO

Zaproszenie na LII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień  2 lutego 2018r. (piątek) LII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
2) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519, na terenie Gminy Zalewo,
3) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, na terenie Gminy Zalewo,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


 

Czytaj dalej...

Choinka w Jaśkowie

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się pobawić! Świetną ku temu okazją jest zabawa choinkowa. To dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było w Jaśkowie, gdzie dzieci z wielką niecierpliwością czekały na zabawę choinkową zaplanowaną na 27 stycznia 2018r.
W tym dniu nie mogło zabraknąć konkursów, które okazały się wielką atrakcją. Warto także wspomnieć grupowy taniec, malowanki i inne niespodzianki m.in. uczestnicy imprezy otrzymali słodki poczęstunek w postaci pieczonych na miejscu ciasteczek oraz owoców.
W trakcie zabawy zjawił się gość szczególny – Święty Mikołaj, który wziął udział we wspólnym tańcu, a następnie obdarował zgromadzone dzieci prezentami ufundowanymi przez właścicieli firmy „Dam-Rob” w Zalewie.
Zabawy zostały przeprowadzone przez Panie Annę Brędowską i Fryderykę Małachowską z Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
Wspólna zabawa w miłej atmosferze przyniosła wiele radości szczególnie najmłodszym mieszkańcom sołectwa.
Organizatorzy spotkania Sołtys Jaśkowa Jadwiga Petrykowska i Rada Sołecka Jaśkowa dziękują sponsorom za udzielone wsparcie, uczestnikom za aktywny udział, pracownikom M-GCK za przeprowadzone zabawy.

 

Czytaj dalej...

„Wieczornica” w Zalewie.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie rozpoczęło nowy cykl spotkań z poezją i jej twórcami.
29 stycznia odbyła się pierwsza „Wieczornica”, na którą zaproszono mieszkańców Zalewa.
Uroczystość została zorganizowana przez grupę młodych artystów uczestniczących w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Panią Wiolettę Żołądkiewicz w Centrum Kultury.
Wśród słuchaczy nie zabrakło gości Przewodniczącej Rady Miejskiej Iwony Parzyszek oraz Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego.
Spotkanie dedykowane było Władysławowi Bełzie, polskiemu poecie piszącemu w duchu patriotycznym (przez co nazywany jest „Piewcą polskości”).
Nie bez powodu postanowiono przypomnieć biografię i twórczość wspomnianego poety 29 stycznia, a mianowicie jest to data jego śmierci.
Większość kojarzy z dzieciństwa słynny utwór Bełzy „Kto ty jesteś?”.
Ten utwór i wiele innych zaprezentowały dzieci oraz dorośli, wśród nich Panie Wioletta Żołądkiewicz i Hanna Bobek oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, który włączył się w realizację „Wieczornicy”, prezentując utwór pt. „Babuleńka”.
Przedstawienie życiorysu i dorobku artystycznego bohatera wieczoru z całą pewnością można uznać za udane. Młodzi artyści wprowadzili wszystkich słuchaczy w podniosły, a nawet patriotyczny nastrój.
„Wieczornicą” M-GCK zainicjowało nową formę kulturalną - serię wieczorów z poezją i jej twórcami. Równocześnie nawiązano do uchwały Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie znaczenia daty, upamiętniającej wydarzenie historyczne, w nazwie ulicy 29 Stycznia w Zalewie, przypominając do jakich wydarzeń nawiązuje nazwa ulicy mieszczącej się w centrum Zalewa.
Organizatorzy serdecznie dziękują przybyłym za udział w spotkaniu.


 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS