plnlenfrdeitrues

kwiecień 2020 - ZALEWO

Gmina Zalewo wspiera uczniów w zdalnym nauczaniu

W dniu 2 kwietnia 2020r. Gmina Zalewo złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa kształceniu zdalnym. Z analizy przeprowadzonej w szkołach podstawowych naszej Gminy wynikała ogromna potrzeba wsparcia takich uczniów. Wniosek złożono w odpowiedzi na konkurs realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Wniosek został pozytywnie oceniony i już dnia 14 kwietnia 2020r. Gmina Zalewo podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Niezwłocznie rozpoczęto procedurę zakupu sprzętu komputerowego. Dnia 15 kwietnia br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę ATUT CENTRUM Sp. z o.o. z Warszawy. Cena oferty – 57.081,36 zł. W ramach projektu zostaną zakupione 24 komputery – laptopy, które zostaną udostępniono uczniom 4 szkół podstawowych naszej Gminy. W chwili obecnej realizujemy zamówienie zakupu sprzętu, który niezwłocznie zostanie przekazany szkołom. W następnym etapie szkoły nieodpłatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, użyczą zakupiony sprzęt uczniom. Po zakończeniu zdalnego nauczania, kiedy uczniowie wrócą do szkół, laptopy będą wykorzystywane w szkołach.

Czytaj dalej...

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii, historii, a nawet astronomii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Czytaj dalej...

Zwrot podatku akcyzowego- informacja!

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję, że:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie zwracany wyłącznie poprzez wpłatę na wskazane konto bankowe.

Ci z Państwa, którzy składali wniosek o zwrot podatku akcyzowego i deklarowali, iż pieniądze chcą otrzymać w Kasie Urzędu proszeni są o podanie na piśmie numeru konta bankowego na który ma zostać przekazany zwrot podatku akcyzowego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS