plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: czwartek, 02 listopad 2017 - ZALEWO

Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS