plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obr...

19 marzec, 2019 | Wyświetleń:109

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:917

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:969

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego II

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:1256

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego.

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:1254

Czytaj

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 7 marca 2019r. (czwartek) V nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

06 marzec, 2019 | Wyświetleń:1352

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkoln...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:1713

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:1723

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami prof...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:1703

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:1672

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z z...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:1669

Czytaj

INFORMACJA- DOWODY OSOBISTE

26 luty, 2019 | Wyświetleń:2038

Czytaj

Informacja dot. obowiązku szczepienia psów

22 luty, 2019 | Wyświetleń:2071

Czytaj

Informacja Posterunku Policji w Zalewie

W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku obiekt handlowy usytuowany w miejscowości Girgajny został objęty działaniami Policji w ramach „Planu Działania Priorytetowego”. Obiekt wskazany został jako miejsce zagrożone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bez...

21 luty, 2019 | Wyświetleń:2885

Czytaj

Bezpłatne szkolenie dotyczące OZE

   

15 luty, 2019 | Wyświetleń:2458

Czytaj

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

07 luty, 2019 | Wyświetleń:3681

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy-działania o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organi...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4325

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - lekkoatletyka

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekko...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4240

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tenis stołowy

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenis...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4349

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4278

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sporty walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki, zgodni...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4409

Czytaj

Bezpłatne szkolenie dla rolników

06 luty, 2019 | Wyświetleń:4450

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-piłka nożna

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

05 luty, 2019 | Wyświetleń:4029

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych-dofinansowanie wkładu własnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji poza...

05 luty, 2019 | Wyświetleń:3861

Czytaj

Zaproszenie na IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 lutego 2019r. (piątek) IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

31 styczeń, 2019 | Wyświetleń:3640

Czytaj

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz...

31 styczeń, 2019 | Wyświetleń:3527

Czytaj

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej               OSTRZEGA  - oblodzenie  warmińsko-mazurskie ( wszystkie  powiaty)  od godziny 19:00 dnia 29.01.2019r. d...

29 styczeń, 2019 | Wyświetleń:3943

Czytaj

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza wygaśniecie decyzji z 17.12.2018r. dotyczącej ponadnormatywnej ilośći bakterii grupy coli w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kupinie.  

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:5226

Czytaj

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczy prowadzenia strony organizacji na Facebooku i skierowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.   Miejsce...

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:3575

Czytaj

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA Nieodpłatna Pomoc Prawna NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: -        Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz p...

03 styczeń, 2019 | Wyświetleń:4069

Czytaj

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie po przeanalizowaniu wyników  jakości wody z wodociagu w Kupinie, stwierdza warunkową przydatnosć wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy : części Zalewa (ul. Traug...

18 grudzień, 2018 | Wyświetleń:4924

Czytaj

Kampania profilaktyki uzależnień od środków psychaktywnych

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ! To hasło kampanii profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Nie daj się oszukać tym, którzy oferują „nowe narkotyki”, nazywane „dopalaczami”. Są one wyjątkowo niebezpieczne.Upośledzają funkcje...

17 grudzień, 2018 | Wyświetleń:4701

Czytaj