plnlenfrdeitrues
Wydrukuj tę stronę

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Nr projektu: RPWM.06.02.03-28-0009/17
Nr umowy:  RPWM.06.02.03-28-0009/17 – 00 z dnia 25.06.2018r.
Beneficjent: Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej oraz elementami małej architektury.

 

Planowane efekty:
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]–300, - liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok] – 700.
 

Wartość projektu: 1.002.816,80 zł.
 

Dofinansowanie ze środków UE: 802.253,44 zł.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw , wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe),
2. elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka 'ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium, ), kamienie/ głazy do siedzenia,
3. wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ),
4. wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Okres realizacji projektu: 2018-11-05 –2019-10-31.

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 lipiec 2018 07:08
1
0
0
s2smodern
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. - ZALEWO
Logo
Wydrukuj tę stronę

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Nr projektu: RPWM.06.02.03-28-0009/17
Nr umowy:  RPWM.06.02.03-28-0009/17 – 00 z dnia 25.06.2018r.
Beneficjent: Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej oraz elementami małej architektury.

 

Planowane efekty:
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]–300, - liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok] – 700.
 

Wartość projektu: 1.002.816,80 zł.
 

Dofinansowanie ze środków UE: 802.253,44 zł.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw , wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe),
2. elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka 'ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium, ), kamienie/ głazy do siedzenia,
3. wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ),
4. wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Okres realizacji projektu: 2018-11-05 –2019-10-31.

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 lipiec 2018 07:08
1
0
0
s2smodern
Design © Roni.pl Zalewo. All rights reserved.