DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Gmina Zalewo otrzymała 9 921 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 18 listopada 2021 r. Gmina Zalewo otrzymała promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane wsparcie wyniosło niespełna 10 milionów złotych i przyczyni się do realizacji dwóch niezwykle istotnych inwestycji...

05 styczeń, 2022 | Wyświetleń:4884

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 1

W ramach 1 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie do realizacji 2 projektów inwestycyjnych.   Projekt pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na te...

23 sierpień, 2022 | Wyświetleń:3353

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała 6.120.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 2

W ramach 2 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji projektu pn. "Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie". Obszar inwestycyj...

23 sierpień, 2022 | Wyświetleń:3490

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 3 - PGR

W ramach 3 naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo. ...

23 sierpień, 2022 | Wyświetleń:3367

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 6 - PGR

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Za...

19 grudzień, 2023 | Wyświetleń:1533

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała 7.200.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 8

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)...

19 grudzień, 2023 | Wyświetleń:1468

Czytaj

Gmina Zalewo otrzymała 858.800,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zale...

19 grudzień, 2023 | Wyświetleń:1497

Czytaj

Szkoła w Zalewie zyska nowe oblicze

    Dnia 1 marca 2024r. pomiędzy Gminą Zalewo a Konsorcjum firm, reprezentowanym przez BiT Dariusz Brodziak z Elbląga została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”. Na realizacje za...

12 marzec, 2024 | Wyświetleń:1144

Czytaj