Gmina Zalewo otrzymała 858.800,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę” Wyróżniony

Gmina Zalewo otrzymała 858.800,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu  POLSKI ŁAD – Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura oświetleniowa.

Projekt obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo, polegającą na wymianie nieenergooszczędnych opraw sodowych na wysokowydajne oprawy typu „LED”, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania. Podstawowym założeniem projektu jest obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 858.800,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  214.700,00 zł.  W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2024r.

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 grudzień 2023 12:10
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę