plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 10 listopada 2022r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Zalewa   OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZALEWA z dnia 10 listopada 2022r.   dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w...

10 listopad, 2022 | Wyświetleń:1003

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki, ogłoszonym dnia 23 maja 2022r., wyb...

08 lipiec, 2022 | Wyświetleń:2018

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawcz...

01 lipiec, 2022 | Wyświetleń:2064

Czytaj

Zaproszenie na XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad ...

14 czerwiec, 2022 | Wyświetleń:2532

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki, zgodnie z warun...

23 maj, 2022 | Wyświetleń:2915

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego, ogłoszonym dnia 5 kwietnia 2022r...

19 maj, 2022 | Wyświetleń:2650

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, ogłoszonym dnia 5 kwietnia 2022r...

19 maj, 2022 | Wyświetleń:3419

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz w...

10 maj, 2022 | Wyświetleń:2539

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pom...

28 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2828

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, ogłoszonym dnia 15 marca 2022r., wybrano do realizacji ofertę...

27 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2491

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień...

27 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2370

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

W otwartym konkursie ofert  na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegopolegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życi...

26 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2639

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych ...

13 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2873

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki, ogłoszonym dnia 17 lutego 2022r., w...

08 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2762

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego, zgodnie z wa...

05 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2889

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, zgodnie z war...

05 kwiecień, 2022 | Wyświetleń:2808

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, ogłoszonym dnia 17 lutego 2022r., wy...

30 marzec, 2022 | Wyświetleń:2477

Czytaj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

Burmistrz Zalewa ZARZĄDZENIE NR 0050-67/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 28 marca 2022r.   w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upo...

28 marzec, 2022 | Wyświetleń:2380

Czytaj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa ZARZĄDZENIE NR 0050-66/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 28 marca 2022r.   w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upo...

28 marzec, 2022 | Wyświetleń:2330

Czytaj

Zaproszenie na XXXVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2022 r. (środa)  XXXVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Począte...

22 marzec, 2022 | Wyświetleń:2783

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z z...

15 marzec, 2022 | Wyświetleń:2567

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami wymieniony...

15 marzec, 2022 | Wyświetleń:2410

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami prof...

02 marzec, 2022 | Wyświetleń:2581

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię...

02 marzec, 2022 | Wyświetleń:2613

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego, zgodnie z wa...

25 luty, 2022 | Wyświetleń:2675

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, zgodnie z war...

25 luty, 2022 | Wyświetleń:2578

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu org...

17 luty, 2022 | Wyświetleń:2585

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki, zgodnie z wa...

17 luty, 2022 | Wyświetleń:2343

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, zgodnie z war...

17 luty, 2022 | Wyświetleń:2154

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymieni...

17 luty, 2022 | Wyświetleń:2302

Czytaj

Zaproszenie na XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję na dzień 23 lutego 2022 r. (środa) XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ob...

15 luty, 2022 | Wyświetleń:2411

Czytaj