Projekty / Inwestycje

„Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie”

    Dnia 21 sierpnia 2023r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sp...

Czytaj

Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bartach

W dniu 5 listopada 2022r. w  świetlicy wiejskiej w Bartach odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.  Warsztaty były  jednym z elementów zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW  w Bartach”,reali...

Czytaj

„Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa”

Dnia 23 września 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa” w ramach Konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Maz...

Czytaj

Koła Gospodyń Wiejskich w Bartach może już korzystać z zakupionego wyposażenia

W dniu 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW  w Bartach” w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich...

Czytaj

Budowa altany rekreacyjnej w Mazankach

Dnia 7 lipca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach”w ramach konkursu „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Wojewód...

Czytaj

Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach

  Dnia 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach”w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2...

Czytaj

Zakończono realizację prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

W listopadzie br. zakończono prace związane z zagospodarowaniem otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, wykonanie miejsc postojowych, regulację i poprawę odwodnienia o...

Czytaj

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka

W listopadzie br. zakończono czynności związane z oddaniem do użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka. Środki na wykonanie zadania pochodziły z Funduszu Sołeckiego Sołectw z obszaru Gminy Zalewo, które solidarnie wsparły...

Czytaj

Nad jeziorem Ewingi powstała nowa wiata rowerowa wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów

Przypomnijmy. W dnia 26 sierpnia 2021r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Czas na rower – rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo”, na które otrzymaliśmy dofina...

Czytaj

Zakupiono wyposażenie kuchenne dla Koła Gospodyń Wiejskich „Gubławki”

Dnia 10 sierpnia 2021r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW „Gubławki”w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 ...

Czytaj

Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach zakończona

    Dnia 17 sierpnia 2021r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2021 roku na podstawie umowy nr OW-II.3031...

Czytaj

Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach

Dnia 26 maja 2021r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach” w ramach Konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2021r. Samorzą...

Czytaj

Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim

Rozpoczęła się budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim, w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”, w którym to Gmina Zalewo uzyskała dotację w wysokości 17 000,00 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 39 500,00 zł. Wy...

Czytaj

Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny

W październiku bieżącego roku w miejscowości Dajny została postawiona drewniana półotwarta altanka z pomieszczeniem gospodarczym. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z dotacji w wysokości 14 760,00 zł, w ramach konkursu „Małe...

Czytaj

Kolejne komputery trafiły do uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła +”

            W dniu  25 sierpnia 2020r. do szkół podstawowych naszej gminy trafiło kolejnych 35  laptopów. Tym razem laptopy zakupiono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfr...

Czytaj

Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Tytuł projektu: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".   Nr umowy:  744-166-08-12   Beneficjent: Gmina  Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.   Cel projekt...

Czytaj

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Zalewo !

W dniu 16 września 2019 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko  - Mazurskim a Burmistrzem Zalewa doszło do zawarcia trzech umów na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji drogowych z obszaru gminy Zalewo: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1...

Czytaj

Nowe środki dla Gminy Zalewo

Gmina Zalewo znalazła się wśród 33 gmin województwa warmińsko – mazurskiego, które znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku. W dniu 3 czerwca 2019r. w Olsztynie miało miejsce ...

Czytaj

Iluminacja obiektu zabytkowego w Zalewie

Charakterystyczna bryła średniowiecznego Kościoła pw. Jana Ewangelisty w Zalewie dotychczas widoczna była z wielu miejsc na terenie Gminy jedynie w ciągu dnia. Aktualnie piękno tego zabytkowego obiektu można podziwiać również nocą. Środki na wyk...

Czytaj

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin” mająca na celu udostępnienie mieszka...

Czytaj

Nowe obiekty w Urowie i Girgajnach

W Urowie w powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo” wykonano podbudowę pod wiatę z kostki brukowej, na której posadowiono wiatę rekreacyjną w technolog...

Czytaj

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

      W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjneg...

Czytaj

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa

            „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa...

Czytaj

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”. Realizacja zadania obejmowała budowę dr...

Czytaj

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonani...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszcz...

Czytaj

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych. Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego. Prace obejmowały regulac...

Czytaj

Nowa droga w Urowie

Zakończono prace przebudowy kolejnej drogi gminnej położonej w Urowie prowadzącej do miejscowości Murawki. Gmina Zalewo na przebudowę drogi pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsp...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego. Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto za...

Czytaj

Nowe podjazdy do OSP

Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzykach i Janikach Wielkich zyskały nowe utwardzane podjazdy. Inwestycja w Dobrzykach swoim zakresem obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk”, budowę o...

Czytaj

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Girgajnach

W ramach prowadzonych inwestycji z zakresu drogownictwa w miejscowości Girgajny wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie wierzchniej warstwy asfaltu na odcinku o długości 475 mb, uzupełnienie poboczy kru...

Czytaj

Przebudowa urządzeń melioracji w Urowie

W ramach zadań dotyczących gospodarowania siecią melioracji wodnej na terenie Gminy, w Urowie na terenach komunalnych dokonano przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na w...

Czytaj

Nowa infrastruktura turystyczna w Jaśkowie, Murawkach, Dubie

Zakończone zostały prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba. Zadanie obejmowało budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomos...

Czytaj

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd

Mieszkańcy Jerzwałdu zyskali nowe miejsce rekreacji i wypoczynku. Zagospodarowanie terenu obejmowało prace związane z wykonaniem utwardzonych tłuczniowych alejek szerokości 2 m, montażem sześciu ławek i trzech koszy na śmieci, wykonaniem rabaty ...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż. w Śliwie

W ramach porządkowania terenów przy zbiornikach przeciwpożarowych na terenie Gminy Zalewo zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym w miejscowości Śliwa. Prace związane z inwestycją obejmowały usunięcie dziko rosnącej zieleni (chwasty, krzewy)...

Czytaj

Budowa ulicy Jesiennej i przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie.

W zaawansowanym stadium znajdują się kolejne inwestycje realizowane w ramach budżetu gminy Zalewo. Ku końcowi zmierzają prace związane z budową ulicy Jesiennej (planowane zakończenie do 31 sierpnia 2018r.). Zakres robót obejmuje budowę jezdni dł...

Czytaj

Budowa drogi w Jerzwałdzie zakończona

W dniu 9 lipca 2018r. oddano do użytku nowo wybudowaną drogę gminną w Jerzwałdzie. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej in...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie

    W dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację projektu pn. „Zagospoda...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

  Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Nr projektu: RPWM.06.02.03-28-0009/17 Nr umowy:  RPWM.06.02.03-28-0009/17 – 00 z dnia 25.06.2018r. Beneficjent: Gmina Zalewo, ul. Częs...

Czytaj

Kolejna milionowa inwestycja w Gminie Zalewo - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Elbląskiej Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz Zalewa – Marek Żyliński wraz ze Skarbnikiem Gminy - Aliną Błażewicz podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dr...

Czytaj

Zakończenie zadania „Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie”

W dniu 11 maja 2018 r. zakończono budowę ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie. W ramach inwestycji wykonano alejki szerokości 2,5 m z kostki brukowej betonowej, o ...

Czytaj

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo

Z początkiem maja rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo. Wykonawcą jest Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia. Zada...

Czytaj

Ponad MILION złotych na zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego i ul. Ogrodowej w Zalewie.

Na mocy decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński podpisał z Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim umowę na bezzwrot...

Czytaj

Kolejne dofinansowanie !

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą z dnia 3 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu z dochodów budżetu województwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo”. W ramach zadania prze...

Czytaj

„Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy” mająca na celu przebudowę drogi gminnej nr G000001 Bajdy ...

Czytaj

„Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny”

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny” mająca na celu przebudo...

Czytaj

„Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”, mająca na celu racj...

Czytaj

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba w ob...

Czytaj

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r.

W 2017 roku na terenie Gminy Zalewo wykonano szereg prac związanych z poprawą jakości dróg gminnych na obszarach wiejskich. Prace obejmowały nie tylko doraźnie remonty i naprawy, ale również modernizację i budowę dróg. Na realizację zadań z zakr...

Czytaj

Gmina Zalewo beneficjentem 3 nowych inwestycji ze środków Unii Europejskiej

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zostały podpisane trzy umowy na realizację operacji , których dofinansowanie Gmina Zalewo otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich n...

Czytaj

Małe inwestycje Gminy Zalewo zrealizowane z dofinansowaniem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W roku 2017 Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Sołectwie Urowo i Międzychód. W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” Gmina Zalewo pozy...

Czytaj

Uroczyste otwarcie parkingu leśnego w Dubie

W sobotę 20 maja 2017r. w Sołectwie Duba odbyło się uroczyste otwarcie parkingu leśnego mieszczącego się nad Zatoką Kraga. Na zaproszenie Sołtys Pani Bożeny Martyki licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy sołectwa. W uroczystościach udzi...

Czytaj

Umowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Huta Wielka – Duba podpisana

Dnia 28 kwietnia 2017r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Zalewo podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa dro...

Czytaj