Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 6 - PGR Wyróżniony

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu  POLSKI ŁAD – Edycja 6 - PGR

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura drogowa.

Projekt przewiduje modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo, obejmującą swoim zakresem m.in. przebudowę nawierzchni dróg, wykonanie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia dróg, montaż oznakowania wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt przewiduje ponadto rozbudowę i wymianę infrastruktury oświetlenia  drogowego. Celem projektu jest poprawa komunikacji miejscowości zmarginalizowanych komunikacyjnie w gminie Zalewo oraz wzrost bezpieczeństwa i poziomu jakości życia mieszkańców obszarów byłych PGR. Celem projektu jest również ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do głównych obiektów użyteczności publicznej oraz usług w gminie Zalewo. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 2.548.000,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  52.000,00 zł.  W najbliższym terminie rozpoczną się procedury wyboru wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2025r.

 

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 grudzień 2023 12:11
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę