Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 1 Wyróżniony

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 1

W ramach 1 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie do realizacji 2 projektów inwestycyjnych.

 

Projekt pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo

Priorytet 1– infrastruktura drogowa

 

W zakresie tej inwestycji jest przebudowa 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 11 km. Projektowany zakres przebudowy obejmuje m.in. regulację parametrów  geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz grysów, przebudowę zjazdów, budowę peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie poboczy gruntowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Są to następujące drogi:  nr 145008N Karpowo – Huta Wielka, nr 145006N Pomielin – Wieprz, nr 145003N Sadławki - Zalewo, nr 145004N Tarpno – Pozorty oraz nr 145012N Urowo – Murawki. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 5.871.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 309.000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji VI.2023r.

 

 

Projekt pn. Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie

Priorytet 2 - Infrastruktura drogowa

Inwestycja zmieniona

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych poprawiających połączenie z zakładami pracy, szkołą, obiektami użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacyjnymi na terenie miasta Zalewo. Przebieg projektowanych ciągów pieszo – rowerowych, wpisuje się w zrealizowane dotychczas projekty oraz pozostaje w zgodności z planowanymi inwestycjami strategicznymi. Projekt obejmuje wykonanie ciągów pieszo – rowerowych z mieszanki mineralno asfaltowej oraz betonowej, wykonanie oświetlenia, budowę nowych przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, poprawę odwodnienia  oraz montaż obiektów małej architektury. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 4.050.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 213.000,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji 4.263.000,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji VIII.2024r.

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 grudzień 2023 12:11
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę