plnlenfrdeitrues

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja I Wyróżniony

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja I

W ramach 1 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie do realizacji 2 projektów inwestycyjnych.

 

Projekt pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo

Priorytet 1– infrastruktura drogowa

 

W zakresie tej inwestycji jest przebudowa 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 11 km. Projektowany zakres przebudowy obejmuje m.in. regulację parametrów  geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz grysów, przebudowę zjazdów, budowę peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie poboczy gruntowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Są to następujące drogi:  nr 145008N Karpowo – Huta Wielka, nr 145006N Pomielin – Wieprz, nr 145003N Sadławki - Zalewo, nr 145004N Tarpno – Pozorty oraz nr 145012N Urowo – Murawki. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 5.871.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 309.000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji VI.2023r.

 

 

Projekt pn. Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie

Priorytet 2 - Infrastruktura turystyczna

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę zintegrowanych ciągów pieszo-jezdnych od projektowanego parkingu przy Stadionie Miejskim - wzdłuż linii brzegu jeziora Ewingi w stronę sceny letniej do ul. Tartacznej w Zalewie. Projekt obejmuje ponadto stworzenie strefy do ćwiczeń street workout, wyniesiony taras widokowy, reprezentacyjny pomost rekreacyjny (w miejscu plaży miejskiej), montaż tablic informacyjnodydaktycznych, umocnienie brzegu portu oraz budowę mostku na rzece Trumpinie. Na trasie pieszo-rowerowej rozmieszczone zostaną

ławki, kosze oraz oświetlenie, monitoring. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 4.040.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 450.000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji XII.2023r.

1
0
0
s2smodern
Powrót na górę