plnlenfrdeitrues

listopad 2019 - ZALEWO

Rodzinny Dzień Animacji w M-GCK w Zalewie

Animacja – oznacza inicjowanie i pobudzanie jakichś działań, to zachęcanie, dodawanie bodźca do podejmowania różnych aktywności. Animacja Rodzinna to wspólne dobro, to unikatowy i już od dawna sprawdzony sposób na bycie razem w społeczności lokalnej.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie już po raz kolejny podejmuje te działania. Dnia 19.11.2019 roku został zorganizowany Rodzinny Dzień Animacji    w Zalewie. Zaproszenie było skierowane do mieszkańców Miasta i Gminy Zalewo. Uczestników przywitała Dyrektor M-GCK Fryderyka Małachowska. Instruktorzy, rodzice i dzieci rozpoczęli zabawę od tworzenia konstrukcji z klocków BAMP. Zabawa ta uczy doskonałości i precyzji, kreuje twórcze pomysły, pozwala tworzyć własną rzeczywistość. W międzyczasie Pani Kamila Charkawa malowała na twarzach dzieci postacie z ulubionych bajek i filmów. W kolejnej części wszystkie dzieci oraz rodzice bawili się chustą animacyjną, przy której było mnóstwo śmiechu i radości. Humory także dopisywały przy wspólnym tańcu Boogie – Boogie. Dzieci otrzymały słodycze, kolorowe baloniki skręcone w różne kształty ( kwiatki, pieski, kotki, szable) oraz odblaskowe „uśmiechy”.

        Wszystkim dzieciom, rodzicom i opiekunom serdecznie dziękujemy za obecność i wspólnie spędzony czas. Czas, który spędzamy z radością i zadowoleniem niesie ze sobą liczne zalety i cenne wartości. Dlatego dbajmy o to, gdyż te cechy budują rodzinę, a to ona jest największą wartością człowieka

Czytaj dalej...

Dzień Seniora w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie

Ogólnopolski Dzień Seniora w Zalewie jest od wielu lat okazją do zwrócenia uwagi na szanowne pokolenie najstarszych mieszkańców naszego Miasta i Gminy.

Uroczystość odbyła się 12.11.2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie. Seniorki z rąk Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego otrzymały symboliczną różę i życzenia ,,zdrowia oraz wielu lat życia, wypełnionego radością, szacunkiem i miłością najbliższych…”.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Morąga. Przewodniczący Związku Jan Dębski, przekazał bukiet kwiatów dla Pań oraz złożył życzenia ,,spełnienia marzeń i zamierzeń, a w życiu osobistym aby dopisywało szczęście i pomyślność”.

Dla wszystkich gości Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie przygotowało okolicznościowy tort i poczęstunek.

Dalsza część spotkania należała już tylko do seniorów, odbyła się w miłej atmosferze, której towarzyszyły wspólne rozmowy oraz wspomnienia.

Czytaj dalej...

Ślady Przeszłości

Po przedwojennej mniejszości żydowskiej z Zalewa pozostał tylko mały cmentarz, jedyny ocalały w powiecie iławskim i jeden z nielicznych w województwie. Przeszedł odnowę w 2004 r., kiedy teren wyczyszczono i ogrodzono. Lecz nagrobki z czasem pokryły się mchem, napisy zrobiły się nieczytelne. Niektórym z nagrobków, mocno przechylonym, groziło przewrócenie i zniszczenie. Tym potrzebom cmentarza jako zabytku i jeszcze innym aspektom odpowiadał projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej pod nazwą „Ślady Przeszłości”.

W ramach projektu przeprowadzono dwie pogadanki (z ekspertem z Muzeum Polin dr. historii ) z młodzieżą szkolną z klas VII i VIII szkoły podstawowej w Zalewie na temat kultury żydowskiej, języka hebrajskiego, bytności Żydów w dziejach Zalewa. Przy pomocy młodzieży odnowiono żydowski cmentarzyk-wyczyszczono nagrobki, wyrwano chwasty. Dokonano inwentaryzacji wszystkich nagrobków (fotografie, oznaczenia). Przetłumaczono (przez tłumaczy) na język polski napisy hebrajskie i niemieckie  z nagrobków. Wydano biuletyn popularyzujący działania i efekty projektu oraz zawierający opis społeczności żydowskiej w przedwojennym Zalewie. Działania porządkowe na cmentarzu żydowskim z udziałem Komisji Rabinicznej z Warszawy pozwoliły na odkrycie dodatkowych, nieznanych do tej pory nagrobków. Pogadanki ze szkolną młodzieżą powiększyły jej wiedzę i dumę z historii naszej małej ojczyzny. Przez to odnowiła się i spopularyzowała jedna z nielicznych historycznych atrakcji miasta. Aspekt drugi, nie mniej ważny: w dobie narastającego w Europie nacjonalizmu ważne jest pokazywanie młodzieży różnorodności kultur i religii oraz ich poszanowania. Choćby na przykładzie losów dawnych mieszkańców Zalewa i ich cmentarzyka.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Iławie tj. Stowarzyszenie Przystań oraz z Gminy Zalewo.

 

 

Czytaj dalej...

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie, którą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Gajewski. Msza ofiarowana była w intencji Narodu Polskiego. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie Jan Lichacz, Radni oraz młodzież złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. We mszy uczestniczyły Poczty Sztandarowe oraz Chór Parafialny który odśpiewał przepiękne pieśni patriotyczne.

Po uroczystym kazaniu wygłoszonym przez Proboszcza i po zakończonej Eucharystii głos zabrał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, który wspominając historię nawiązał czym jest wolność i jak bardzo jest ważna dla Naszego Narodu. Swoje słowa kierował głównie do ludzi młodych i dzieci zgromadzonych na uroczystej mszy świętej.

    O godzinie 1400 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie odbyła się uroczysta akademia. Zgromadzonych gości powitała Dyrektor M-GCK Fryderyka Małachowska oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, po czym wspólnie zaprosili do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego pt. „WOLNOŚĆ TO MY” w wykonaniu dzieci i młodzieży z grupy teatralnej „KOLIBER”. Montaż słowno-muzyczny przygotowała Pani Wioletta Żołądkiewicz i Pan Jarosław Łabudziński. W kolejnej części wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego w Zalewie, przygotowane przez Panią Kamilę Charkawa i Panią Aleksandrę Jakubiec. Uroczysta akademia nie mogła się odbyć bez występów wokalnych Julii Sprawki i Martyny Sostek.

    Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „11 LISTOPADA-ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką konkursu jury postanowiło wyróżnić po 6 laureatów z każdej kategorii. Spośród 104 prac, które wpłynęły do M-GCK wyłoniono 18 zwycięzców. Oto laureaci;

KATEGORIA I - dzieci przedszkolne:

 1. Magdalena Łachańska,
 2. Gabriela Nakielska,
 3. Karol Charkawy,
 4. Maja Chodań,
 5. Aldona Kujawa,
 6. Kornelia Puszczak,

KATEGORIA II – klasa I-IV SP:

 1. Szymon Madej,
 2. Amelia Laskowska,
 3. Agata Kupczyńska,
 4. Mariusz Dłużniewski,
 5. Oskar Kisiel,
 6. Amelia Mariańska

KATEGORIA III – klasa V-VIII SP:

 1. Kinga Roże,
 2. Aleksandra Kupczyńska,
 3. Michał Oporski,
 4. Bartosz Pracownik,
 5. Sara Bartoszewska,
 6. Julia Kotowska,

Wszystkie prace zostały wywieszone przy głównej scenie w sali widowiskowej. Laureatom oraz uczestnikom konkursu, a także nauczycielom, opiekunom i rodzicom składamy gratulacje i podziękowania.

Na zakończenie części artystycznej wystąpiły Panie z zespołu wokalnego „JEZIORANKI” z repertuarem piosenek patriotycznych.

    Wszystkim uczestnikom uroczystości Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę składamy serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony czas.

 

 

Czytaj dalej...

Stop przemocy wobec kobiet!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to organizatorzy tegorocznej edycji Kampanii Społecznej „Biała Wstążka” na terenie Naszej Gminy.

Kampania Społeczna „Biała Wstążka” to największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje na temat czym jest przemoc i gdzie szukać pomocy, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

W  dniu 7.12.2019 r. (sobota) w godzinach 900 – 1300 informacji na ten temat będą udzielać specjaliści.

Czytaj dalej...

Zaproszenie na cykl szkoleń w ramach tworzenia ofert turystycznych Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu serdecznie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na cykl szkoleń w ramach tworzenia ofert turystycznych Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

Szkolenia zaplanowane zostały z myślą o stworzeniu we wsiach produktów turystycznych związanych z tematycznością wsi/ obiektów z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Cykl spotkań rozpoczyna się szkoleniem marketingowym dotyczącym budowy relacji z klientem. Na drugim szkoleniu uczestnicy będą tworzyć ofertę produktu turystycznego opartą o tematyczność wsi czy obiektów, szacować jej koszt i ustalać harmonogram jej sprzedaży. Oferty turystyczne mają opierać się na wykorzystaniu naturalnych surowców w różnych dziedzinach życia codziennego. Kolejne ze szkoleń będzie dotyczyło zagadnień promocji i organizacji sprzedaży ofert turystycznych w internecie. Zwieńczeniem szkoleń będą wizyty studyjne w ogrodach zielarskich w woj. podlaskim i zachodniopomorskim.

Wynikiem warsztatów mają być opracowane co najmniej dwie oferty turystyczne gotowe do sprzedaży w II kwartale 2020 r. W ramach operacji własnej LGD powstanie również sprzedażowa strona internetowa pakietów produktów turystycznych, na której oferty będą bezpłatnie zamieszczone.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada do g. 12. Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Harmonogram szkoleń:
- 2-3 grudnia szkolenie dot. budowania relacji z klientem
- 12-13 grudnia szkolenie dot. kreacji ofert turystycznych
- I kwartał 2020 r. szkolenie dot. promocji i organizacji sprzedaży w internecie
- II kwartał 2020 r. wizyty studyjne

W załączeniu:

- zaproszenia

- karta zgłoszenia na cykl szkoleń wraz z klauzulą RODO

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS