plnlenfrdeitrues

wrzesień 2020 - ZALEWO

Bezpłatne szkolenie "Organizacje w rozwoju"

Dnia 24 września br. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP w Elblągu odbędzie się bezpłatne szkolenie „Organizacje w rozwoju".

 
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląga, iławskiego oraz ostródzkiego nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedstawicieli grup inicjatywnych organizacji pozarządowych.

 

Prowadzącym szkolenie będzie Piotr Błaszczyk - praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wieloletni HR Manager i trener biznesu, coach, specjalista psychologii w biznesie oraz badań i rozwoju organizacji, wieloletni konsultant NGO w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września br. (poniedziałek) do godz. 12:00.
Szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego: https://owies.eswip.pl/aktualnosci/771,szkolenie-organizacja-w-rozwoju

 

Szczegółowe informacje znajdują się na :

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/771,szkolenie-organizacja-w-rozwoju

Czytaj dalej...

Team Zalewo dwukrotnie na podium

W dniach 5-6 września 2020 r. w Iławie odbyły się XLVII Regaty o Błękitną Wstęgę Jezioraka. W zawodach wzięły udział 54 jachty w 4 klasach: T1, T2, T3, Open. W biegu o Błękitną Wstęgę Jezioraka Jacht Zalewo zajął 2 miejsce spośród wszystkich startujących jachtów natomiast w swojej klasie T2 zajął 1 miejsce. 

Czytaj dalej...

Konkurs o tytuł "Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego"

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.

 

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:

a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,

b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,

c) konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,

d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,

e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,

f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

 

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/10evoAWY9_KU34InPBaZSBegrFUIgCnoU/view?usp=sharing
  2. Formularz:
    https://drive.google.com/file/d/14UeGt8yYKKtvje7jeUQ2SEACLMtAfkx9/view?usp=sharing
Czytaj dalej...

IX Forum Inicjatyw Lokalnych

W dniach 18-19 września 2020r. w Osadzie Danków k. Miłomłyna odbędzie się IX Forum Inicjatyw Lokalnych. Jest to wydarzenie skierowane do członków NGO, lokalnych liderów, animatorów, ludzi z pasją, instytucji i grup nieformalnych. Tegoroczne Forum Inicjatyw Lokalnych przybliżać będzie tematykę trendów na rynku usług społecznych, domy sąsiedzkie, świetlice wiejskie, domy kultury, sieci różne metody pracy dla ducha i ciała.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 września 2020r.

 

Udział w Forum Inicjatyw Lokalnych jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu "Laboratorium Animacji Społecznej" Społecznych i  współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Forum Animatorów Społecznych: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/99,ix-forum-inicjatyw-lokalnych-aktywne-spolecznosci-

Czytaj dalej...

"Najciekawszy Witacz Dożynkowy 2020" rozstrzygnięcie konkursu

W tegorocznym konkursie ogłoszonym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie na ,,Najciekawszy Witacz Dożynkowy 2020" w Gminie Zalewo, udział wzięło 11 Sołectw: Duba, Urowo, Wielowieś, Boreczno, Wieprz, Rąbity, Dobrzyki, Jerzwałd, Bajdy, Bądki i Barty. Komisja oceniając wykonane prace konkursowe brała pod uwagę:

- użyte materiały wykorzystane przy budowie witacza,
- wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, kształt, kolor),
- prezentację płodów rolnych,
- oryginalność formy i rozwiązań technicznych

Po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych witaczy, Jury przyznało nagrody:

I Miejsce, nagrodę w wysokości 500 zł  otrzymało sołectwo Jerzwałd,

II Miejsce, nagrodę w wysokości 350 zł ex aequo otrzymały sołectwa Bajdy i Boreczno,
III Miejsce, nagrodę w wysokości 200 zł ex aequo otrzymały solectwa Dobrzyki i Duba,

Pozostałe miejscowości za udział w konkursie i wykonanie witaczy otrzymały nagrodę w wysokości 150 zł. Wszystkim Sołtysom oraz mieszkańcom, którzy przyczynili się do powstania tak pięknych, ciekawych i pomysłowych witaczy, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy oraz zachęcamy do działania w kolejnej edycji tego konkursu. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wykonanych prac w poszczególnych miejscowościach. Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że pomysłowość jak i techniki wykonania zasługują na wszelkie uznanie, a efekt końcowy zachwyca wszystkich mieszkańców oraz gości podróżujących po Naszej Gminie.

Na zakończenie pragniemy zacytować fragment przyśpiewki autorstwa Pani Haliny Krajnik, jaką zostaliśmy przywitani w Bajdach:

„Zboża już zebrane, słoma uprzątnięta,
więc to czas jest piękny na Dożynkowe Święta.
Choć w Gminie dożynek w tym roku nie mamy,
tym Witaczem pięknie Was witamy."

 

Więcej zdjęc na stronie www.mgckzalewo.pl

Czytaj dalej...

Team Zalewo bezkonkurencyjny

W dniach 29-30.08.2020 r. w Iławie odbył się Żeglarski Puchar Polski. W regatach startowało 30 jachtów w klasach: T-1 , T-2 , T-3 , OPEN , Omega Standard. W ciągu dwóch dni udało się rozegrać 6 wyścigów. Team Zalewo startował w klasie T2 finalnie zajmując pierwsze miejsce. Gratulujemy kolejnego w tym sezonie pierwszego miejsca na podium.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS