lipiec 2022 - ZALEWO

Prymusi w Urzędzie

We wtorek 27 lipca 2022 r.do Urzędu Miejskiego zostali zaproszeni uczniowie, absolwenci szkół podstawowych z Zalewa i Bart. Judyta Damińska i Przemysław Raszkowski zostali uhonorowani nagrodą Burmistrza za szczególne osiągnięcia w nauce. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz wręczone przez Burmistrza Zalewa, Marka Żylińskiego, dyplomy pamiątkowe. Podobne dyplomy otrzymali towarzyszący dzieciom rodzice i wychowawcy.

Czytaj dalej...

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

           Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS