plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XIX nadzwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020r. (czwartek) XIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego,
4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2020 roku,
5) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jan Lichacz
 

Ostatnio zmienianyśroda, 29 kwiecień 2020 11:17
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę