Przebudowa drogi gminnej Sadławki – Zalewo Wyróżniony

Przebudowa drogi gminnej Sadławki – Zalewo

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki – Zalewo”

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania:1.167.842,25 zł

Całkowita wartość inwestycji:1.668.346,07 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na pola i do posesji na III odcinkach realizacyjnych o łącznej długości 2 950 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 10 grudzień 2021 09:18
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę