plnlenfrdeitrues

Granty PPGR – nowy termin na uzupełnienie dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczaniu rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia szkoły średniej Wyróżniony

W związku z wydłużeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowadla Gminy Zalewo terminu na dokonanie weryfikacji oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu informujemy, iż został wydłużony termin na składanie dokumentów potwierdzających dane zwarte w w/w oświadczeniach.

 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 5 stycznia 2022r. (godz. 15) do Urzędu Miejskiego w Zalewie ( I piętro, pokój nr 15)

(dotyczy wyłącznie osób, które nie uzupełniły dokumentów w terminie do dnia 8 grudnia 2021r.)

 

 

UWAGA. Przedłożone dokumenty będą podstawą do pozytywnej weryfikacji Państwa oświadczeń. Niezłożenie wymaganych dokumentów  będzie skutkowało niezakwalifikowaniem się dziecka do udziału w projekcie.

 

Przypominamy, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Zalewo do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 89 758 83 77 wew. 20.

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 16 grudzień 2021 09:24
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę