plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo, zgodnie z warunkami i zasadamiokreślonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 10 maj 2022 08:26
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę