plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 10 listopada 2022r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Zalewa

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 10 listopada 2022r.

 

dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

                                 

Burmistrz Zalewa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LX/457/10 Rady Miejskiej  w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawieszczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Projekt ww. programu wraz z formularzem konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Zalewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.  

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone wterminie od dnia 10 listopada 2022r.  do dnia 17 listopada 2022r. do godz. 1500. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Zalewo.

 

Opinie i uwagi dotyczące konsultowanego projektu Programu współpracy należy zgłaszać:

1)    na piśmiew Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo,

2)    drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza konsultacji.

 

Uwagi i opinie należy zgłaszać na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Opinie i uwagi organizacji nie złożone na formularzu, złożone po terminie zakończenia konsultacji (decyduje data wpływu do tut. Urzędu)oraz nie zawierające informacji  o uczestnikach konsultacji, nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Zalewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie inie są wiążące dla organów samorządu. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego.

 

 

                                                                                                                                            BURMISTRZ

 

                                                                                                                                            Marek Żyliński


 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 listopad 2022 12:06
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę