Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ostatnio zmienianyśroda, 01 marzec 2023 09:15
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę