Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymiw ogłoszniu konkursowym.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 01 marzec 2023 09:14
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę