Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2024 roku. 

 

Szczegółowa informacja nt. naboru znajduje się w załącznikach.

Ostatnio zmienianyczwartek, 14 grudzień 2023 11:38
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę