Informacja dotycząca uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2024-2027 Wyróżniony

Informujemy, że pismem z dnia 26 czerwca 2024r. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Miejskiej w Zalewie o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników sądowych na podstawie art. 168 ustawy z dnia 21 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 334). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. Dz. U. z 2024r. poz. 334) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.) Rada Miejska w Zalewie do 30 września 2024r. ma obowiązek wyboru uzupełniającego ławników na lata 2024 - 2027.

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 24 czerwca 2024r.  ustaliło, że Rada Miejska w Zalewie wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Iławie.

 

Szczegóły w załącznikach.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 15 lipiec 2024 10:17
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę