Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 05 luty 2020 08:00
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę