lipiec 2022 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo, ogłoszonym dnia 10 maja 2022r., wybrano do realizacji ofertę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn pn. „Zbiórki (spotkania) harcerskie oraz wycieczki krajoznawcze na terenie gminy Zalewo” oraz przyznaje się dotację w wysokości 2.000,00 zł.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS