Ogłoszenia

Ogłoszenia (380)

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki, ogłoszonym dnia7 czerwca 2024r., wybrano do realizacji ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ikar”, Dobrzyki 25, 14-230 Zalewo pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu lekkoatletyki” oraz przyznaje się dotację w wysokości 3.000,00 zł.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień

W otwartym konkursie ofert  na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego  na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień, ogłoszonym dnia 5 czerwca 2024r., wybrano  do realizacji ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A lok. 1, 20-307 Lublin pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zalewo” oraz przyznaje się dotację w wysokości  25.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, ogłoszonym dnia 11 marca 2024r., wybrano do realizacji ofertę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko -Mazurskiego, ul. Polna 16, 10-059 Olsztyn pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach” oraz przyznaje się dotację w wysokości 15.500,00 zł.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic, ogłoszonym dnia 11 marca 2024r., wybrano do realizacji ofertę Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej, ul. Szkolna 2a, 14-230 Zalewo pn. „Opracowanie i wydanie biuletynu "Zapiski Zalewskie" (dwie edycje)” oraz przyznaje się dotację w wysokości 3.200,00 zł.

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS