luty 2023 - ZALEWO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2023 roku. 

 

Szczegółowa informacja nt. naboru znajduje się w załącznikach.

Czytaj dalej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.

 

Wnioski można składać w terminie

 

od 1 marca do 17 marca 2023 r. w dniach roboczych

w godzinach od 7:00 do 15:00

 

w siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na https://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenie-o-naborze-33-2023-pi-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE).

 

Termin i miejsce:

28 lutego 2023 roku

godz. 10:00-13:30

 

Warsztaty odbędą się w formie telekonferencji na platformie Zoom.

 

Osoby zainteresowane udziałem  w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje nt. warsztatu znajdują się na  https://www.kanal-elblaski-lgd.pl/warsztaty-nt-pozyskiwania-srodkow-w-ramach-lokalnej-strategii-rozwoju-obszarow-wiejskich-kanalu-elblaskiego-na-lata-2016-2023-3/

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego

To był kolejny wielki dzień dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie. Dnia 13 lutego 2023 roku, na placu przed strażnicą OSP w Zalewie, miało miejsce oficjalne poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/25 na podwoziu MAN. Samochód pozyskany z zasobów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu Panu Arturowi Chojeckiemu. Następnie odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego dokonano uroczystego przekazania aktu oraz kluczyków dla Naczelnika OSP Agaty Makowskiej oraz kierowcy Bronisława Bielennego. Uroczystego wręczenia kluczyków do przekazywanego auta dokonali zaproszeni goście m.in.:

  • Zbigniew Babalski – poseł na Sejm RP
  • Robert Gontarz – poseł na Sejm RP
  • Bogusława Orzechowska – senator RP
  • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski
  • nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
  • Marek Żyliński – Burmistrz Zalewa

Następnie poświęcenia pojazdu pożarniczego dokonał Ks. Stanisław Gajewski proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W uroczystości udział wzięły także zaprzyjaźnione jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zalewo. Obecnością zaszczycili także Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Wlazłowski, Radny Powiatowy Pan Andrzej Dawid, Radni Rady Miejskiej w Zalewie, Sekretarz Gminy Pani Lucyna Czołba, Kierownik Posterunku Policji asp. Robert Goik, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanta Skrzypiec, a także okoliczni mieszkańcy.

Na koniec miały miejsce podziękowania oraz wręczenie symbolicznych upominków dla sponsorów jednostki.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS