czerwiec 2023 - ZALEWO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszniu konkursowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS