plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (243)

Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu NOWE FIO WML 5

 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w dniu 9 sierpnia 2021r. o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie, ul. Traugutta 20, dotyczące programu NOWE FIO WML 5.

Organizujemy cykl spotkań poświęconych konkursowi NOWE FIO WML 5, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców.

W konkursie można pozyskać od 2.000 zł do 6.000 zł na działania w swoich miejscowościach. Więcej informacji o programie na stronie http://www.warmiamazurylokalnie.eu/

 

Aby wziąć udział w lokalnym szkoleniu prosimy o uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej, pod adresem  https://forms.gle/jdbUsNjPGKfgqzzUA

 

Projekt NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowano z środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - lekkoatletyka

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka siatkowa

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Wsparcie trzeciego sektora

 

Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP na terenie całego powiatu poprzez działania informacyjne, promocyjne, animacyjne, doradcze, edukacyjne i integracyjne a także wsparcie techniczne. Głównym celem COP jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie powiatu. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej ma służyć mieszkańcom powiatu iławskiego – tym skupionym w organizacjach pozarządowych tym, którzy działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszarów: doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne, takie jak: tworzenie organizacji, funkcjonowanie organizacji, opracowywanie statutu organizacji, promocja w organizacji, pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych, konsultowania wniosków o dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe będę mogły korzystać z planowanych szkoleń z wybranych tematów, ustalanych w oparciu o przesłane propozycje lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP. To
w ramach tego działania organizowany jest konkurs na Najaktywniejszego wolontariuszapowiatu iławskiego,w ramach którego wybierany jest najaktywniejszy wolontariusz roku.

 

COPy Warmii i Mazur

Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych.

W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH (ESWIP) od kwietnia do października.

Stowarzyszenie ESWIP od 12 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc projekty pn. „COPy Warmii i Mazur” -2009 r.-2012 r. oraz projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej od 2013 roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych. Ponad 4 lata temu uruchomiono również Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w ramach którego świadczone są usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.

 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

ul. Wiejska 2D (lok. 105) Iława

adres e-mail: w.jankowski (at) eswip.pl, tel.: 510 093 779

Zapraszamy do współpracy!

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS