plnlenfrdeitrues

Nabór do konkursu na granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Wyróżniony

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Burmistrz Zalewa zaprasza uprawnione rodziny – rodziców/opiekunów prawnych uczniów i uczniów pełnoletnich uczących się w szkole średniej zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo do złożenia oświadczenia uczestnictwa  w programie.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, (miejscowości uprawnione do udziału w konkursie będą weryfikowane przez Gminę na podstawie pozytywnej opinii KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt).

Warunkiem zakwalifikowaniado udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Zalewo.

Na potwierdzenie w/w warunków składający oświadczenie może przedłożyć dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, pok. nr 15.  Termin składania dokumentacji: do 25 października 2021r. do godz. 15.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 20 październik 2021 12:59
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę