Przebudowa drogi gminnej Bajdy - Gajdy Wyróżniony

Przebudowa drogi gminnej Bajdy - Gajdy

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy - Gajdy”

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 947.492,88 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.353.561,26 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na pola i do posesji na odcinku o długości 1 776 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm. Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. W centrum miejscowości Bajdy wykonano ponadto 406 mb chodnika.  Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Powrót na górę