„Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód” Wyróżniony

„Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód”

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód                                                                                                               

Źródła fiannsowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 661 955,42 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 105 563,75 zł

Okres realizacji projektu: listopad 2019 – czerwiec 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej nr 145005N łączącej miejscowość Surbajny z miejscowością Międzychód, o długości całkowitej 1419 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 maj 2022 11:14
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę