Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny Wyróżniony

Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny”

Źródła finansowania:Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania:  741 652,90 zł

Całkowita wartość inwestycji:1 236 088,16 zł

Okres realizacji projektu:październik 2019 – czerwiec 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Dobrzyki z miejscowością Koziny o długości całkowitej 1746 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 maj 2022 11:04
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę