„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki” Wyróżniony

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 215 285,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 429 728,04 zł

Okres realizacji projektu:listopad 2019 – maj 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej w miejscowość Dobrzyki o długości całkowitej 348 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą powiatową nr  1307N Susz – Zalewo oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 maj 2022 11:09
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę