Gmina Zalewo zakupiła nowy minibus do przewozu osób niepełnosprawnych Wyróżniony

Gmina Zalewo zakupiła nowy minibus do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 17.08.2023r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Iławskim, reprezentującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie a Gminą Zalewo na realizację projektu pn.  „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.

Projekt został złożony do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, gdzie w wyniku pozytywnej jego oceny uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135.00,00zł.

Przedmiotem projektu był zakup nowego samochodu "tak zwany minibus” do przewozu niepełnosprawnych  mieszkańców Gminy Zalewo (dzieci oraz osób dorosłych) m.in. do placówek Szkolno-Wychowawczych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów leczniczych, w tym zakładów opiekuńczo-leczniczych, poradni specjalistycznych i rehabilitacyjnych. Projekt ma za zadanie również zlikwidować  wykluczenie osób niepełnosprawnych oraz zwiększyć dostępność do  warsztatów terapii zajęciowej.

Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego wykonawcą zadania została firma RTS Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a, 82-300 Elbląg. Przedmiotem umowy była dostawa  nowego samochodu marki: Reanult Grand EQUILBRE Blue dCi 150, model: Trafic Combi, rodzaj nadwozia: Minibus. Jest to pojazd 9 osobowy ( 8 pasażerów +  1 kierowca)  z możliwością przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Cena zakupu „minibusa” - 201.860,20 zł. W dniu 4 kwietnia br. nowy samochód został odebrany i od tego dnia będzie służył niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy, zastępując bardzo wyeksploatowany 17 letni, dotychczasowym środek  transportu.

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 kwiecień 2024 06:31
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę