Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości (2)

Gmina Zalewo z wybraną koncepcją architektoniczno-budowlaną

Członkowie Sądu Konkursowego wyłonili najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Zalewie. Dzięki wybraniu koncepcji inwestycja jest coraz bliższa realizacji. Sąd Konkursowy odbył się 19 września w celu wyłonienia najlepszej pracy dla inwestycji w Zalewie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizuje na terenie Gminy Zalewo zadanie, jakim jest wybudowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu. Zwycięzca został Mateusz Adamczyk BUDCUD. Członkowie Sądu konkursowego nie mieli prostego zadania, ponieważ wszystkie nadesłane prace były interesujące i każda z nich spełniała kryteria wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak znalazły się plusy i minusy, które zadecydowały o ostatecznym wyniku. By wybrać tę koncepcję, która zasługuje na miano najlepszej należało dokładnie przeanalizować i porównać nadesłane prace. Po ożywionych dyskusjach i uważnej ocenie sąd zdecydował o wynikach konkursu:

  1. Mateusz Adamczyk BUDCUD
  2. Technobeton Sp. z o.o.
  3. Jan Ledwoń i Architekci

Wszystkie trzy prace zasługują na uznanie, ponieważ zaprezentowane rozwiązania architektoniczne charakteryzowały się wysoką estetyką oraz funkcjonalnością, co pozwoliło bardzo optymistycznie spojrzeć na realizację planowanej budowy. W uzasadnieniu  wybranej wygranej pracy możemy znaleźć takie argumenty, jak:                                                                         

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu ujętego w zadaniu;                                                                                                       

– nieskomplikowana bryła budynku połączona ze sprawdzonymi niezawodnymi rozwiązaniami inżynierskimi;                           

– maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku na cele mieszkaniowe;                                 

– urbanistyczne możliwości prowadzenia następnych inwestycji na terenie objętym zadaniem.

Gratulujemy uczestnikom tego konkursu i dziękujemy za udział w nim. Wierzymy, że już niedługo ruszą prace budowlane, byśmy mogli jak najszybciej zobaczyć wygraną koncepcję w rzeczywistości. – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

 

Zdjęcie: SIM-KZN

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo członkiem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Północ Sp. z o.o.

Gmina Zalewo oraz 18 gmin z województwa warmińsko - mazurskiego wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości założyły Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN - Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Porozumienie w tej sprawie podpisał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński.

Gminy wniosły do spółki po 3 mln zł każda (w sumie 57 mln zł) otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

W ramach spółki SIM KZN Północ na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego powstanie blisko 1000 mieszkań o umiarkowanym czynszu. To inicjatywa głównie z myślą o osobach, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową.

Mieszkania powstaną w gminach, które przystąpiły do spółki SIM KZN Północ. W skład wspólników wchodzą KZN, gmina miejska Tczew z woj. pomorskiego oraz gminy z województwa warmińsko-mazurskiego: Biskupiec, Ryn, Zalewo, Kolno, Rozogi, Wydminy, Jedwabno, Dobre Miasto, Dźwierzuty, Ełk (gmina wiejska), Kętrzyn (gmina miejska), Lidzbark Welski, Nidzica, Ostróda (gmina wiejska), Gietrzwałd, Szczytno (gmina miejska), Purda i Giżycko.

Spółka jest w fazie tworzenia, wobec czego na obecnym etapie nie możliwości zapisu na lokale mieszkalne, które mają być wybudowane w ramach tego programu.

Warto na bieżąco przeglądać oficjalny internetowy portal Gminy Zalewo https://zalewo.pl/na którym będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

 

21 września 2020r.

zawarcie porozumienia o współpracy z KZN

24 luty 2021r.

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wsparcie ze środków RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów
w nowotworzonej spółce pod nazwą SIM „KZN-Północ” Sp. z o.o

12 maja 2021r.

utworzenie Spółki SIM KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

20 października 2021r.

podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce SIM KZN-Północ Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.

29 października 2021r.

zawarcie umowy o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego.

30 listopada 2021 r.

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącejSpołecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Północ Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Olsztynie.

2 grudnia 2021r.

złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Olsztynie (10% szacunkowej wartości przedsięwzięcia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS