plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 12 marca 2021r. (piątek) XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00. 

 

                Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad Sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/20 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
  2. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.          

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miejskie

                /-/ Jan Lichacz

Ostatnio zmienianyśroda, 10 marzec 2021 11:07
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę