Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (61)

„Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie”

 

 

Dnia 21 sierpnia 2023r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko - mazurskim w 2023 r.”. Województwo Warmińsko - Mazurskie na realizację zadania przyznało dotację celową w kwocie 7.753,20 zł, co stanowi 31,03 % całkowitej wartości zadania.

 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku sanitarno-szatniowego zlokalizowanego na kompleksie sportowym Orlik w Zalewie. W ramach zadania planuje się wykonanie:

a) modernizacji pomieszczeń sanitarno – szatniowych, obejmującej wymianę urządzeń sanitarnych i zaworów tj. wymiana baterii umywalkowych i natryskowych, zasłonek prysznicowych, spłuczek i zaworów do toalet i pisuarów, montaż pojemników na ręczniki papierowe oraz dozowników na papier toaletowy, naprawę grzejników.

b) modernizacji pomieszczenia biurowego oraz magazynku polegającej na wymianie podłogi w magazynku (naprawa zapadniętej podłogi poprzez rozebranie posadzki i wymiana elementów podłogi), zakup stojaka na piłki, szafki na sprzęt sportowy, fotela biurowego oraz biurka.

 

Dnia 29 sierpnia 2023r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Wykonawcą w/w zadania tj. Firmą ANDRESPOL Andrzej Skurzewski z siedzibą w Śliwie. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego. Całkowita wartość zadania – 24.990,03zł. Planowany termin zakończenia robót to 13 października 2023r..

 

Zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” jest realizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.”.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bartach

W dniu 5 listopada 2022r. w  świetlicy wiejskiej w Bartach odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.  Warsztaty były  jednym z elementów zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW  w Bartach”,realizowanego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku.   Warsztaty kulinarne poprzedziła wizyta animatorów z M-GCK w Zalewie z tzw.  „kulturą objazdową”. Po intensywnych zajęciach animacyjnych przyszła pora na warsztaty prowadzone przez członkinie KGW. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować sałatki oraz surówki. Następnie wspólnie przygotowano i nadziewano szaszłyki. Po pracach „kuchennych” dzieci wraz z opiekunami rozstawiły zakupiony w ramach projektu namiot. Na zakończenie spotkania kulinarnego nastąpiło wspólne grillowanie, które było miłym zakończeniem spotkania.

 

                                                          

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022r.

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

„Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa”

Dnia 23 września 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa” w ramach Konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022r. Województwo Warmińsko - Mazurskie na realizację zadania przyznało dotację celową w kwocie 29.397,00 zł, co stanowi 50% całkowitej wartości zadania.
Zadanie będzie polegało na stworzeniu ogrodu kwiatowego w mieście Zalewo. Ogród kwietny zlokalizowany będzie na działce oznaczonej nr 145/6 obręb 1 Zalewo. W ramach realizacji zadania powstanie ogród kwietny o powierzchni ok. 571,66 m2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starej darni, oczyszczenie miejsca z korzeni trawy i chwastów oraz innych zanieczyszczeń, a następnie spulchnienie ziemi tak, aby gleba była lekka, rozluźniona w celu ułatwienia ukorzeniania się roślin oraz zakup materiału roślinnego oraz wykonanie nasadzeń – łącznie ok.1995 szt. nasadzeń. Planuje się nasadzenie różnorodnych gatunków roślin, w tym ziół (szałwia omszona, melisa lekarska, lawenda wąskolistna), bylin (jeżówka purpurowa, piwonia chińska, liliowiec ogrodowy, floks wiechowaty) i drzew (głóg jednoszyjkowy, głóg pośredni). Dodatkowo, na terenie realizacji zadania, wysiany zostanie niewielki obszar trawy oraz zamontowane zostaną dwa domki dla owadów.

 


 

 

 

 

Autorem zdjęć wykorzystanych w materiale jest Pan Szymon Tarasewicz

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Koła Gospodyń Wiejskich w Bartach może już korzystać z zakupionego wyposażenia

W dniu 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW  w Bartach” w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku.  Zadanie realizowane jest w partnerstwie Gminy Zalewo z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bartach. W ramach zadana zakupiono duży namiot ogrodowy oraz grill gazowy zewnętrzny. Zakupione wyposażenie będzie służyło KGW do organizacji spotkań z mieszkańcami, nie tylko miejscowości i sołectwa Barty, ale również z terenu gminy Zalewo. W dniu 30 lipca br. w miejscowości Pozorty, w  ramach projektu zorganizowano „IV Piknik Rodzinny”. Podczas pikniku po raz pierwszy zaprezentowano wyposażenie Koła, które w ramach współpracy zakupiła Gmina Zalewo.  Namiot ogrodowy został wykorzystany przez KGW w Bartach do zaprezentowania własnych wyrobów. Również grill gazowy znalazł swoje zastosowanie i został wykorzystany do pieczenia soczystej karkówki, boczku oraz kiełbasek.  W ramach pikniku zaprezentowano zakupione wyposażenie kuchenne, które będzie wykorzystywane podczas kolejnych inicjatyw organizowanych przez Koło oraz mieszkańców. Kolejnym etapem realizacji projektu będą warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Barty oraz innych podobnych Stowarzyszeń.

W efekcie realizacji projektu zwiększył się  poziom zaangażowania społeczności w życie wsi oraz nastąpił wzrost integracji mieszkańców.

 

                                                                       

                                                       

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022r.

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Budowa altany rekreacyjnej w Mazankach

Dnia 7 lipca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach”w ramach konkursu „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego” w 2022 roku.Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania przyznał Gminie środki  w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach zadania została wybudowana drewniana altana rekreacyjna w sąsiedztwie  świetlicy wiejskiej.  W altanie ustawiony został drewniany stół wraz z ławą. Całość posadowiona na podłożu z kostki polbruk.

Gmina Zalewo przeprowadziła postępowanie na wybór wykonawcy budowy świetlicy, którym został  Pan Andrzej Skurzewski – Firma ANDRESPOL ze Śliwy.  Wartość całkowita zadania wyniosła 39.765,90 zł. Dnia 8 sierpnia dokonano odbioru wykonanego zadania. Powstała infrastruktura będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale również turystom.

 

                                         

Zadanie pod nazwą „Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka  Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w 2022 r.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach

 

Dnia 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach”w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku.Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania przyznał Gminie środki  w wysokości 4.520,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w partnerstwie Gminy Zalewo oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Bartach. W ramach zadania zostanie zakupiony duży namiot ogrodowy oraz grill gazowy zewnętrzny. Zakupione wyposażenie posłuży KGW do organizacji spotkań z mieszkańcami, nie tylko miejscowości i sołectwa Barty, ale również z terenu gminy Zalewo. W ramach projektu zaplanowano wieczór prezentacji projektu oraz imprezy okolicznościowe, w tym Piknik Rodzinny. Zakładamy, że realizacja projektu  wpłynie na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności wiejskiej w życie wsi oraz na budowanie kapitału społecznego.

 

 

                                                                                                                                   

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 r.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zakończono realizację prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

W listopadzie br. zakończono prace związane z zagospodarowaniem otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, wykonanie miejsc postojowych, regulację i poprawę odwodnienia oraz instalację obiektów malej architektury. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Zalewie.

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej w roku 2021.

Całkowita wartość inwestycji: 286 743,24 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 286 743,24 zł

                                                                             

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka

W listopadzie br. zakończono czynności związane z oddaniem do użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka. Środki na wykonanie zadania pochodziły z Funduszu Sołeckiego Sołectw z obszaru Gminy Zalewo, które solidarnie wsparły realizację tej długo wyczekiwanej Inwestycji.

Sołectwo Duba pozostawało do tej pory jednym z ostatnich sołectw bez miejsca, w którym mogły by odbywać się wspólne zgromadzenia, czy uroczystości organizowane przez mieszkańców.

Zakres prac obejmował budowę budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni 71,55 m2, składającego się z pomieszczeń: wiatrołapu, sali głównej świetlicy, dwóch łazienek oraz pomieszczenia porządkowego. Obiekt wyposażono w biały montaż,  mikroinstalcję w postaci paneli fotowoltaicznych, przyłącze wodociągowe, instalację kanalizacyjną (wraz z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości stałe) oraz instalację grzewczą w postaci elektrycznych klimatyzatorów z funkcją grzania. W ramach zadania wykonano również elementy zagospodarowania terenu w postaci opaski wokół budynku, wjazdu na działkę oraz parkingu.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była Firma OCMB.M3 Dariusz Święcki z Iławy. Całkowita wartość zadania wyniosła 286.400,00 zł brutto.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nad jeziorem Ewingi powstała nowa wiata rowerowa wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów

Przypomnijmy. W dnia 26 sierpnia 2021r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Czas na rower – rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie  w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r.ze środków Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadanie zrealizowano w sąsiedztwie Ekomariny nad jeziorem Ewingi w Zalewie. Realizatorem zadania była Firma ANDERSPOL Andrzej Skurzewski z siedzibą w Śliwie. W wyniku realizacji umowy powstała zadaszona wiata rowerowa, w której  zamocowano stojak na 10 stanowisk dla rowerów oraz kosz na śmieci. Przy wiacie uruchomiona została samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Całkowita wartość zadania wyniosła  53.286,60 zł., w tym otrzymana dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 17.500,00 zł.  Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno  turystów aktywnych – rowerowych, jak również rodziny z dziećmi, mieszkańców do korzystania z efektów projektu.

 

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r. na podstawie umowy Nr TS-I.521.6.16.2021 z dnia 26.08.2021r.  w kwocie 17.500,00 zł.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS