sierpień 2022 - ZALEWO

Harmonogram godzin pracy LAS na boisku Orlik w Zalewie - WRZESIEŃ 2022

 

DATA

Dzień tygodnia

GODZINY

ANIMATOR 1

GODZINY

ANIMATOR 2

01.09.2022

czwartek

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

02.09.2022

piątek

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

03.09.2022

sobota

15.00-18.00

Tomasz Majewski

x

x

04.09.2022

niedziela

09.30-13.30

Tomasz Majewski

x

x

05.09.2022

poniedziałek

x

x

14.30-17.30

Jaroslaw Frygier

06.09.2022

wtorek

x

x

15.30-19.30

Jaroslaw Frygier

07.09.2022

środa

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

08.09.2022

czwartek

x

x

15.30-19.30

Jaroslaw Frygier

09.09.2022

piątek

x

x

14.30-17.30

Jaroslaw Frygier

10.09.2022

sobota

x

x

11.00-18.00

Jaroslaw Frygier

11.09.2022

niedziela

x

x

10.00-13.00

Jaroslaw Frygier

12.09.2022

poniedziałek

12.00-19.00

Tomasz Majewski

x

x

13.09.2022

wtorek

x

x

15.30-19.30

Jaroslaw Frygier

14.09.2022

środa

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

15.09.2022

czwartek

x

x

15.30-19.30

Jaroslaw Frygier

16.09.2022

piątek

x

x

x

x

17.09.2022

sobota

x

x

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

18.09.2022

niedziela

x

x

10.00-13.00

Jaroslaw Frygier

19.09.2022

poniedziałek

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

20.09.2022

wtorek

x

x

15.00-19.00

Jaroslaw Frygier

21.09.2022

środa

16.00-19.00

Tomasz Majewski

x

x

22.09.2022

czwartek

x

x

15.30-18.30

Jaroslaw Frygier

23.09.2022

piątek

x

x

x

x

24.09.2022

sobota

10.00-15.00

Tomasz Majewski

x

x

25.09.2022

niedziela

10.00-16.00

Tomasz Majewski

x

x

26.09.2022

poniedziałek

x

x

14.30-17.30

Jaroslaw Frygier

27.09.2022

wtorek

x

x

15.30-18.30

Jaroslaw Frygier

28.09.2022

środa

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

29.09.2022

czwartek

x

x

15.00-19.00

Jaroslaw Frygier

30.09.2022

piątek

16.00-20.00

Tomasz Majewski

x

x

 

UWAGA. Harmonogram może ulec zmianie.

Aktualny harmonogram znajduje się również na stronie https://projektorlik.pl/twoj-orlik/1718/

 

 

 

 

 

 

  • Dział: Sport
Czytaj dalej...

Koła Gospodyń Wiejskich w Bartach może już korzystać z zakupionego wyposażenia

W dniu 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW  w Bartach” w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku.  Zadanie realizowane jest w partnerstwie Gminy Zalewo z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bartach. W ramach zadana zakupiono duży namiot ogrodowy oraz grill gazowy zewnętrzny. Zakupione wyposażenie będzie służyło KGW do organizacji spotkań z mieszkańcami, nie tylko miejscowości i sołectwa Barty, ale również z terenu gminy Zalewo. W dniu 30 lipca br. w miejscowości Pozorty, w  ramach projektu zorganizowano „IV Piknik Rodzinny”. Podczas pikniku po raz pierwszy zaprezentowano wyposażenie Koła, które w ramach współpracy zakupiła Gmina Zalewo.  Namiot ogrodowy został wykorzystany przez KGW w Bartach do zaprezentowania własnych wyrobów. Również grill gazowy znalazł swoje zastosowanie i został wykorzystany do pieczenia soczystej karkówki, boczku oraz kiełbasek.  W ramach pikniku zaprezentowano zakupione wyposażenie kuchenne, które będzie wykorzystywane podczas kolejnych inicjatyw organizowanych przez Koło oraz mieszkańców. Kolejnym etapem realizacji projektu będą warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Barty oraz innych podobnych Stowarzyszeń.

W efekcie realizacji projektu zwiększył się  poziom zaangażowania społeczności w życie wsi oraz nastąpił wzrost integracji mieszkańców.

 

                                                                       

                                                       

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022r.

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 3 - PGR

W ramach 3 naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura drogowa.

Projekt przewiduje zagospodarowanie otoczenia budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na obszarze po byłych PGR (miasto Zalewo). W ramach zadania planuje się poprawę układu komunikacyjnego, obejmującego wykonanie miejsc postojowych i chodników, budowę fragmentu ciągu pieszo – rowerowego, poprawę odwodnienia, zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż elementów małej architektury. Wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań technicznych oraz koncepcji estetyzacji przestrzeni publicznej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z rodzin byłych pracowników PGR.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 2.548.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 52.000,00 zł.  Termin zakończenia inwestycji – 15.12.2023r.

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 6.120.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 2

W ramach 2 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji projektu pn. "Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie".

Obszar inwestycyjny – Efektywność energetyczna.

W ramach projektu planuje się wykonanie kapitalnego remontu pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, zabytkowego kompleksu szkolnego z roku 1928. Projekt przewiduje ponadto wymianę instalacji odgromowej, okien połaciowych, orynnowania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie prac konserwatorsko – naprawczych elewacji (obejmującym m.in. konserwację detali architektonicznych). Dodatkowo w ramach zadania przewidziano remont budynku zabytkowej  remizy strażackiej wraz ze wzmocnieniem ścian fundamentowych.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 6.120.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 680.000,00 zł.  

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 06.2025 r.

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 1

W ramach 1 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie do realizacji 2 projektów inwestycyjnych.

 

Projekt pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo

Priorytet 1– infrastruktura drogowa

 

W zakresie tej inwestycji jest przebudowa 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 11 km. Projektowany zakres przebudowy obejmuje m.in. regulację parametrów  geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz grysów, przebudowę zjazdów, budowę peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie poboczy gruntowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Są to następujące drogi:  nr 145008N Karpowo – Huta Wielka, nr 145006N Pomielin – Wieprz, nr 145003N Sadławki - Zalewo, nr 145004N Tarpno – Pozorty oraz nr 145012N Urowo – Murawki. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 5.871.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 309.000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji VI.2023r.

 

 

Projekt pn. Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie

Priorytet 2 - Infrastruktura drogowa

Inwestycja zmieniona

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych poprawiających połączenie z zakładami pracy, szkołą, obiektami użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacyjnymi na terenie miasta Zalewo. Przebieg projektowanych ciągów pieszo – rowerowych, wpisuje się w zrealizowane dotychczas projekty oraz pozostaje w zgodności z planowanymi inwestycjami strategicznymi. Projekt obejmuje wykonanie ciągów pieszo – rowerowych z mieszanki mineralno asfaltowej oraz betonowej, wykonanie oświetlenia, budowę nowych przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, poprawę odwodnienia  oraz montaż obiektów małej architektury. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 4.050.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 213.000,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji 4.263.000,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji VIII.2024r.

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS